Teste recomandate: La persoanele cu vârsta de peste 80 de ani, incidența bolii crește până la mai mult de 30 de cazuri la 100.000 de persoane pe an. De altfel, vârsta mediană la momentul stabilirii diagnosticului este de 72 de ani. Deși era considerată o boală a vârstnicului, în ultimii ani LLC a început să apară și la persoane mai tinere – aproximativ 10%  dintre pacienţii cu leucemie limfocitară cronică au vârsta sub 55 de ani.

Examinări

Ghidurile ESMO de practică clinică pentru diagnostic, tratament şi urmărire recomandă următoarele examinări înainte de iniţierea tratamentului:

  • Anamneză şi examen fizic, inclusiv palparea atentă a tuturor regiunilor ganglionare, a splinei şi a ficatului.
  • Hemoleucogramă completă cu formulă leucocitară.
  • Biochimie serică, inclusiv lactat de hidrogenază (LDH), bilirubină, imunoglobulinele serice,   testul   direct   la   antiglobuline (DAT, direct antiglobulin test).
  • Înainte de  chimio-imunoterapie,  de  tratament sau  de  transplantul  alogenic  de  celule stem trebuie să fie evaluat statusul infecţiilor relevante [hepatită B şi C,  citomegalovirus  (CMV), virusul imunodeficienţei  umane  (HIV)]  pentru a evita  (re)activarea virusului.

Cititi articolul integral pe http://www.scoalapacientilor.ro/